Boenhed A

Boenhed A er nyrenoveret i 2012 og består af 13 2 rums lejligheder med egen terrasse, tekøkken og stort badeværelse med vaskemaskine/tørretumbler.

Der er tilknyttet fire pædagoger og to social og sundhedsassistenter i I Boform A.

Om morgenen er der tilknyttet én medarbejder fra kl 7.00-14.30. Nogle dage er der ydermere en medarbejder fra 10.00-15.00. Om aftenen er der tilknyttet to medarbejdere til hhv. kl. 21.00 og 22.00

I Weekenden er der tilknyttet en medarbejder fra 8.00-15, 11.00-19.00 og 15.00-22.00

Beboergruppen er funktionsmæssigt og aldersmæssigt bredt sammensat. Alle beboerne er voksne og har betydelig og varig nedsat funktionsevne. Udviklingsmæssigt befinder beboerne sig generelt i førskole-området. Flere af beboerne har boet på døgninstitutioner en stor del af deres liv og er generelt præget af stor sårbarhed.

Begrebet livskvalitet er et centralt omdrejningspunkt i A. Vores grundlæggende menneskesyn forpligter os til at arbejde for den enkelte beboers individuelle udvikling og livskvalitet.

Boformen er beboernes hjem, og vi lægger stor vægt på, at A er et sted, hvor der er psykisk højt til loftet. Det betyder for os bl.a., at alle følelser er naturlige og helt ok – fra gråd og latter til vrede og raseri. Her oplever vi, at vores rolle er at give omsorg, dele glæden og anerkende vreden.

I forhold til det praktiske arbejde vedr. fælles køkkenfunktioner, oprydning i de enkelte lejligheder, tøjvask, indkøb, osv. deltager beboerne i det omfang, de formår.

Som medarbejdere bestræber vi os på at møde den enkelte beboer med nærvær indlevelse og respekt.

Vi vægter desuden en omgangstone med beboerne og medarbejderne indbyrdes, som er præget af varme, humor, anerkendelse og lethed. Vi er af den opfattelse, at kvaliteten af den daglige kontakt og relation er afgørende for, om beboerne får mulighed for at opleve tryghed og trivsel. Vi lægger desuden vægt på ligeværdighed, som for os bl.a. er at kommunikere i øjenhøjde og sætte det enkelte menneske i centrum.

Et godt liv er meget individuelt. Derfor er vi opmærksomme på forskellige ønsker og behov i forhold til dagsbeskæftigelse, fritidsinteresser, støtte til personlige anliggender, personlig udvikling, selvbestemmelse, valgmuligheder osv.

Vi arbejder løbende med individuelle handleplaner og livshistorier, hvor vi får viden og indsigt i den enkeltes ressourcer, kompetencer og forskellige livsforløb. Dette gør vi for at sikre en høj livskvalitet, hvor den enkelte bliver mødt med forståelse og anerkendelse.