Om pårørenderådet

Pårørenderådet varetager de overordnede emner i forhold bostederne og beboerne. Pårørenderådet kan ikke gå ind i personsager. - Vi er beboernes talerør overfor ledelserne og politikerne, og vil forsøge at blande os i debatter som relaterer sig til beboernes ve og vel og som berører deres hverdag. Rådets opgave er også at kvalificere lederens beslutninger.

Rådets opgaver

Rådets opgaver består bl.a. i, at blive hørt omkring budgetter, om- og tilbygninger, serviceforandringer og udfærdigelse af høringssvar vedr. enheden til Randers Kommune     

Derudover informeres rådet om relevante emner fra boenhedernes hverdag. Ex. Personaleforhold.

Rådets opgave er i dialog med medarbejdere og ledelse at kvalificere ledelsens beslutninger. Rådet har ikke beslutningskompetence   

Hvad kan du som pårørende bruge pårørenderådet til?

Har du en overordnet problemstilling, som du synes der skal diskuteres i rådet, er du velkommen til at kontakte os med det. Se kontaktinfo på bagsiden af denne folder.

Rådet kan ikke behandle personspørgsmål – hverken beboer, personale eller grupper af beboere/personale.

Eksempler på arbejde i råddet:

  • Høringssvar ex. I forbindelse med handicapplanen.

  • Forbedring af trafiksikkerheden omkring bostedet Neptunvej .

  • Formidling af viden omkring værgemål.

Vi håber, at pårørende vil se rådet som en naturlig del af dagligdagen og derfor komme til rådet med både problemer og gode ideer.

Vi håber at vi kan være med til løbende at forbedre informationsniveauet mellem personale, pårørende og beboere, da det efter vores mening er en meget vigtig del af et godt bofællesskab.

"Hvorfor gør du ikke som jeg siger"

I forbindelse med valgaftenen, blev der holdt et oplæg af to medarbejdere. Oplægget handlede, om de mange faglige overvejelse de gør sig, når de prøver at forstå borgeren og vælge en pædagogisk indsats, der kan hjælpe borgeren bedst muligt i en situation. Medarbejderne fortalte om den viden, vi som personale har opnået på rotationsuddannelsen i neuropædagogik. Medarbejderne brugte mange eksempler fra hverdagen, som de fleste af os kunne nikke genkendende til. Overskriften på oplægget var ”hvorfor gør du ikke som jeg siger?”