Om pårørenderådet

Pårørenderådet varetager de overordnede emner i forhold bostederne og beboerne.

Nyt fra Pårørenderådet

Vi oplever som pårørende mange bekymringer og frustrationer i denne svære Corona tid.

  • Må jeg besøge min kære?
  • Må min kære komme hjem til mig?
  • Må min kære komme tilbage til bostedet efter et besøg?
  • Hvordan trives min kære?
  • Hvad laver min kære?
  • Er der nogle der er blevet smittet på bostedet?
  • Hvem kan jeg kontakte?

Dette er blot nogle af de spørgsmål vi som pårørende stiller os selv dagligt.

For at give en god information til alle pårørende har Pårørenderådet derfor aftalt med ledelsen at der udsendes nyhedsbreve vedr. Corona situationen.

Vi har også aftalt at der jævnligt holdes telefonmøder mellem undertegnede og ledelsen.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, som du mener Pårørenderådet kan hjælpe med at løse er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger:

Ole Bach: tlf.: 21 74 48 74 mail: olebach1958@hotmail.com

Lisbeth Hansen: tlf.: 41 65 22 89 mail: lisbeth-hansen@live.dk

Anne Lise Andersen: tlf.: 27 27 93 16 mail: annelise.andersen@outlook.dk

Tina Kongsbak: tlf.: 60 76 46 85 mail: tinakongsbak@gmail.com

Karin Kuch: tlf.: 60 73 45 60 mail: karin.kuch@gmail.com

 

Med venlig hilsen

Ole Bach

Formand for Pårørenderådet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi er beboernes talerør overfor ledelserne og politikerne, og vil forsøge at blande os i debatter som relaterer sig til beboernes ve og vel og som berører deres hverdag.

Rådets opgaver består bl.a. i, at blive hørt omkring budgetter, om- og tilbygninger, serviceforandringer og udfærdigelse af høringssvar vedr. enheden til Randers Kommune. Derudover informeres rådet om relevante emner fra boenhedernes hverdag. Ex. Personaleforhold.

Rådets opgave er i dialog med medarbejdere og ledelse at kvalificere ledelsens beslutninger. Rådet har ikke beslutningskompetence.

Pårørenderådet kan ikke gå ind i personsager.

Hvad kan du som pårørende bruge pårørenderådet til?

Har du en overordnet problemstilling, som du synes der skal diskuteres i rådet, er du velkommen til at kontakte os med det. Se kontaktinfo på bagsiden af denne folder.

Rådet kan ikke behandle personspørgsmål – hverken beboer, personale eller grupper af beboere/personale.

Eksempler på arbejde i råddet:

  • Høringssvar ex. I forbindelse med handicapplanen
  • Forbedring af trafiksikkerheden omkring bostedet Neptunvej
  • Formidling af viden omkring værgemål

Vi håber, at pårørende vil se rådet som en naturlig del af dagligdagen og derfor komme til rådet med både problemer og gode ideer.

Vi håber at vi kan være med til løbende at forbedre informationsniveauet mellem personale, pårørende og beboere, da det efter vores mening er en meget vigtig del af et godt bofællesskab.

Årsberetning 2019

Brochure om pårørenderådet 2019-2020