Kontakt Pårørenderådet

Oversigt over pårørenderådet og kontaktinformation

Medlemmer

Efter generalforsamling, juni 2017, blev følgende råd konstitueret: 

Formand
Pårørende til borger i Ungegruppen
Ole Bach
olebach1958@hotmail.com

Medlemmer af rådet:
Lisbeth Hansen
lisbeth-hansen@live.dk

Marianne Sloth
Pårørende til borger i Ungegruppen
ms@randers.dk

Anne-Maria Skafsgaard
Pårørende til borger i boenhed A

Jill Juncker
Pårørende til borger i Ungegruppen

Suppleanter: 
Susanne Lorenzen
Pårørende til borger i Ungegruppen
susanne.lorenzen@weber.dk

Ulla Busch
Pårørende til borger i Ungegruppen
fambusch@hotmail.com