Kontakt Pårørenderådet

Oversigt over pårørenderådet og kontaktinformation

Medlemmer

Efter sidste generalforsamling blev følgende råd konstitueret: 

Formand
Ole Bach
olebach1958@hotmail.com

Medlemmer af rådet:
Lisbeth Hansen
lisbeth-hansen@live.dk

Marianne Sloth
ms@randers.dk

Tove Ravn
Travn54@gmail.com

Anne-Marie Skafsgaard
annemarie460@hotmail.com

Jill Juncker
jju376@gmail.com

 

Suppleant: 
Vitus Jordan
Vitusjordan@Hotmail.com