Servicegruppen

På Neptunvej har Malene kontor. Hun er sekretær for både Høvejen og Neptunvej. Kaj er pedel og står for vedligeholdelse af ude - og indendørs arealer. Annette gør rent i borgernes lejligheder hver 14. dag. Kristina gør rent på alle indendørs fællesarealer.

Sekretær
Malene Primby 
Tlf.: 8915 7373
malene.primby@randers.dk

Pedel
Kaj Møller

Rengøring
Kristina Kogh
Annette Vangsgaard

Seniorjob
Vester