Om Neptunvej

Bostedet Neptunvej består af 48 handicapvenlige lejligheder og en aflastningslejlighed.

Bostedet Neptunvej er hjem for 48 borgere med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse.
Foruden lejlighederne er der også en kulturcafé, et internt aktivitetstilbud "Knasten" og administration.
De 48 boliger er fordelt i 6 mindre boenheder, der hver har tilknyttet et arbejdsfællesskab.
I hvert arbejdsfællesskab er der tilknyttet  10 pædagoger, 3 social- og sundhedsass. og en pædagog-studerende.