Arbejdsfællesskab 1

Arbejdsfællesskab 1 er placeret med 8 lejligheder i hus 3 nord og 8 lejligheder i hus 1 nord. I midten af hele huset ligger der en aflastningslejlighed, som er tilknyttet arbejdsfællesskabet. I arbejdsfællesskab 1 har vi pædagog studerende.

Arbejdsfællesskab 1
Tlf.: 89157605
Mail: neptunvej1@randers.dk

Medarbejdere

Annelise Mainz Nielsen
Plejehjemsassistent
annelise.mainz.nielsen@randers.dk

Britta Linde Nielsen
Plejehjemsassistent
britta.linde.nielsen@randers.dk

Jette Greve Rebsdorf 
Pædagog
jette.greve.rebsdorf@randers.dk 
Arbejdsmiljø repræsentant

Jytte Krogh
Pædagog
jytte.krogh@randers.dk 
Arbejdstidsplanlægger
Vejleder for pædagogstuderende

Louise Friis Andersen
Pædagog
louise.friis.andersen@randers.dk

Maria Wieland Andersen
Pædagog - på barsel
maria.wieland.andersen@randers.dk

Signe Mønster
Pædagog
Signe.monster@randers.dk

Steffen Andersen
Pædagog
steffen.andersen2@randers.dk

Pædagogstuderende:
Julie Niewald Anhøj
Julie.Niewald.Anhøj@randers.dk