Studerende

På Bostedet Høvejen modtager vi pædagogstuderende fra VIA University College.

Skal du som studerende i din første praktik, foregår denne i Boenhed A,  Hus 3 eller Ungegruppen Hus 2

Er du studerende i Hus 3 eller Hus 2 får du udleveret en arbejdsplan for hele din praktikperiode.

Skal du som studerende i anden eller tredje praktik, foregår denne i Hus i 1 Ungegruppen, 

Er du studerende i ungegruppen:

  • får du udleveret din arbejdsplan til et rul af gangen, svarende til 4 uger
  • skal du forvente at arbejde primært om aftenen og hver tredje weekend (Hver tredje weekend er i Hus 3)
  • kan der forekomme timer om aftenen, på helligdage og i sommerferien, hvor du skal være alene i Ungegruppen
  • Skal du i nogle år arbejde nytårsaften og første nytårsdag ved praktikstart i december
  • modtager du vejledning 2 timer hver anden uge 
  • har du til hvert personalemøde et "studerendes punkt", hvor vi gerne ser, du præsenterer, hvad du fagligt er optaget af under praktikken
  • Har du dit eget fora på Bosted, hvor du løbende opdaterer dit arbejdsportfolie, lægger relevant litteratur op mv.
  • Har du tilknyttet to vejledere

Om Bostedet Høvejen

Beboergruppen er funktionsmæssigt og aldersmæssigt bredt sammensat. Alle beboere har nedsat funktionsevne og deraf forskellige problematikker. Udviklingsmæssigt befinder beboerne sig generelt i førskoleområdet. 

Det praktisk pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer. Alle beboere har en individuelt udarbejdet handleplan (Mit liv - min plan). Det teoretisk pædagogiske grundlag for vores praksis udgøres af neuropædagogikken. Nøgleordene er individuel udvikling og livskvalitet.