Studerende

På Bostedet Høvejen modtager vi pædagogstuderende fra VIA University College.

Skal du som studerende i din første praktik, foregår denne i Hus 3 eller Ungegruppen Hus 2

Er du studerende i Hus 3 eller Hus 2 får du udleveret en arbejdsplan for hele din praktikperiode.

Skal du som studerende i anden eller tredje praktik, foregår denne i Hus i 1 Ungegruppen, 

Er du studerende i ungegruppen:

  • får du udleveret din arbejdsplan til et rul af gangen, svarende til 4 uger
  • skal du forvente at arbejde primært om aftenen og hver tredje weekend
  • kan der forekomme timer om aftenen, på helligdage og i sommerferien, hvor du skal være alene i Ungegruppen
  • Skal du i nogle år arbejde nytårsaften og første nytårsdag ved praktikstart i december
  • modtager du vejledning 2 timer hver anden uge 
  • har du til hvert personalemøde et "studerendes punkt", hvor vi gerne ser du præsenterer, hvad du fagligt er optaget af under praktikken
  • Har du tilknyttet to vejledere

Om Bostedet Høvejen

Beboergruppen er funktionsmæssigt og aldersmæssigt bredt sammensat. Alle beboere har betydelig og varig nedsat funktionsevne og deraf forskellige problematikker. Udviklingsmæssigt befinder beboerne sig generelt i førskoleområdet. 

Det praktisk pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer. Alle beboere har en individuelt udarbejdet handleplan (Mit liv - min plan). Det teoretisk pædagogiske grundlag for vores praksis udgøres af neuropædagogikken. Nøgleordene er individuel udvikling og livskvalitet.