Studerende på Høvejen

På Høvejen er der studerende fra VIA UC, Randers i Ungegruppen og Bofællesskabet 31.

Beboergruppen er funktionsmæssigt og aldersmæssigt bredt sammensat. Alle beboere har betydelig og varig nedsat funktionsevne og deraf forskellige problematikker. Udviklingsmæssigt befinder beboerne sig generelt i førskoleområdet. I Ungegruppen bor der mange med Downs syndrom.

Det praktisk pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer. Alle beboere har en individuelt udarbejdet handleplan. Det teoretisk pædagogiske grundlag for vores praksis udgøres af principperne i ”Det ka' Nytte”, neuropædagogikken og vores værdigrundlag. Nøgleordene er individuel udvikling og livskvalitet.

Hvor skal du i praktik?

Skal du som studerende i din første praktik, foregår denne i Bofællesskabet 31.

Er du studerende i Bofællesskabet 31:

  • Får du udleveret en arbejdsplan for hele din praktikperiode.

Skal du som studerende i anden eller tredje praktik, foregår denne i Ungegruppen.

Er du studerende i ungegruppen:

  • Får du udleveret din arbejdsplan til et rul af gangen, svarende til 4 uger
  • Skal du forvente at arbejde primært om aftenen i alle hverdage, dog ca. 2 morgenvagter i løbet af et rul.
  • Kan der forekomme timer om aftenen, på helligdage og i sommerferien, hvor den studerende skal være alene i Ungegruppen
  • Skal du forvente at arbejde nytårsaften og første nytårsdag ved praktikstart i december
  • modtager du vejledning 2 timer hver anden uge i en morgenvagt
  • har du til hvert personalemøde et "studerenes punkt"

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende i Ungegruppen ved Bostedet Høvejen