Studerende på Høvejen

På Høvejen er der studerende fra VIA UC

Beboergruppen er funktionsmæssigt og aldersmæssigt bredt sammensat. Alle beboere har betydelig og varig nedsat funktionsevne og deraf forskellige problematikker. Udviklingsmæssigt befinder beboerne sig generelt i førskoleområdet. I Ungegruppen bor der mange med Downs syndrom.

Det praktisk pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer. Alle beboere har en individuelt udarbejdet handleplan. Det teoretisk pædagogiske grundlag for vores praksis udgøres af principperne i ”Det ka' Nytte”, neuropædagogikken og vores værdigrundlag. Nøgleordene er individuel udvikling og livskvalitet.

Hvor skal du i praktik?

Skal du som studerende i din første praktik, foregår denne i Bofællesskabet 31.

Er du studerende i Bofællesskabet 31:

  • Får du udleveret en arbejdsplan for hele din praktikperiode.

Skal du som studerende i anden eller tredje praktik, foregår denne i Ungegruppen.

Er du studerende i ungegruppen:

  • Får du udleveret din arbejdsplan til et rul af gangen, svarende til 4 uger
  • Skal du forvente at arbejde primært om aftenen i alle hverdage, dog ca. 2 morgenvagter i løbet af et rul.
  • Kan der forekomme timer om aftenen, på helligdage og i sommerferien, hvor den studerende skal være alene i Ungegruppen
  • Skal du forvente at arbejde nytårsaften og første nytårsdag ved praktikstart i december
  • modtager du vejledning 2 timer hver anden uge i en morgenvagt
  • har du til hvert personalemøde et "studerenes punkt"

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende i Ungegruppen ved Bostedet Høvejen