Busordningen

På Bostedet Høvejen er der en liftbus, to 9 personers busser og en personbil til rådighed.

Retningslinjer for busordning

Beboerne har mulighed for at vælge en busordning. Gør de det, opkræves et a conto beløb som skrives ind i aftale skemaet under ikke obligatoriske ydelser. Beløbet er udregnet på baggrund af de faktiske udgifter (diesel, olie, sprinklervæske) fra året før. Vælger beboerne at være en del af ordningen, opkræves det aftalte beløb i det næste år. Der bliver efterfølgende lavet en opgørelse, og det kommende års betaling bliver hhv. hævet/sænket afhængig af om udgifter/indtægter er passende i forhold til året før.

De beboere der ikke ønsker at være en del af bus ordningen har mulighed for at søge om handicap kørsel ved kommunen eller tage en taxa.

Regler for udregning af busordning

Beboerne må kun betale for de udgifter, der er forbundet med diesel, olie og sprinklervæske.

Reparationer, syn, forsikringer må ikke indregnes i beløbet. Dette gælder også for kørsel i biler på hvide plader.

Beboerne må ikke betale for kørsel til dagbeskæftigelse – det betyder at hvert sted skal fratrække de udgifter, der har været forbundet med kørslen til dagbeskæftigelsen – dette gøres ud fra den udregnede km. takst og afstand mellem botilbud og dagbeskæftigelsen.

Km. taksten er udregnet efter en konkret måling på hvor langt en stor handicapbus kan køre på en liter diesel samt en gennemsnitspris på diesel, sprinklervæske og olie.

I 2015 er km. taksten beregnet til 1.50 kr. pr km.

Beboerne må ikke betale for kørsel til læge, neurolog, tandlæge o. lig. der vil derfor hvert sted skulle fratrækkes 50 kr. pr. beboer pr år, når der laves udregning på busordningen.

Donationer

Donationer er frivillige og der laves et tillæg til aftaleskemaet hvis beboere ønsker at donere.