Boligudgifter

Boligudgifterne udregnes forskelligt alt efter boenheden. Der er forskellige boformer og boligselskaber for Boenhederne på Bostedet Høvejen.

Aftaler Bostedet Høvejen pr. 1.4.2014:

Ungegruppen hus 1

Husleje (svinger fra 1.793 til 2.031 afhængig af indkomst)
El og varme – afhængig af lejlighedens størrelse;
enten 401
eller 461
eller 470

Kost

2.880

Rengøring og vask

150

Brændstofudgifter  

50

Beboerkasse

100

Ungegruppen hus 2

Husleje (svinger fra 5.278 til 5.768 afhængig af boligareal) - afregnes til Boligselskabet Sandgraven

Kost

2.880

Rengøring og vask

100

Brændstofudgifter  

50

Beboerkasse

100

El og varme

 

1100

Bofællesskabet Høvejen 31

Husleje (svinger fra 4.603 til 4.751 afhængig af boligareal) - afregnes til Boligselskabet Høvejen

Kost  

1809/2.880

Rengøring og vask

100

Brændstofudgifter  

50

Beboerkasse

50