Om Ungegruppen

Botilbuddet er et kollegielignende miljø, der er målrettet til unge mennesker mellem 18 og 30 år med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. Botilbuddet er et midlertidigt tilbud, hvor det forventes at de unge botrænes og får afklaret fremtidig bolig i de forventelige 3-5 år de bor i Ungegruppen.

Det er et bomiljø, hvor unge udfordrer sig selv og hinanden, og sammen undersøger mulighederne for deres fremtidige voksenliv. På Høvejen imødekommer vi, at de unge bliver hørt og har indflydelse på eget liv. Den første mandag i måneden holder vi beboermøde, hvor nye tiltag, husregler, aftaler, kammeratskab/fællesskab, ønsker og andre relevante emner tages op og diskuteres. Det er ligeledes her, der drøftes evt. punkter til beboerrådsmøderne.

Botilbudets formål

Botilbuddets formål er at skabe et ungdomsmiljø, hvor den unge kan udvikle sin individuelle identitet i samspil med andre ligestillede unge.

Vi arbejder blandt andet med følgende:

  • Mestring af eget liv: At udleve egne ønsker, at tage del i eget liv og at være en aktiv samfundsborger.

  • Uddannelse: Gennem afprøvning af uddannelse, skoleforløb og praktikophold, samarbejder vi med den enkelte unge om at finde frem til det rette dagtilbud.