Botræning

Træning af de praktiske færdigheder, som er nødvendige for på længere sigt, at kunne mestre almindelige dagligdags gøremål, som eksempelvis; tøjvask, rengøring, personlig hygiejne og indkøb af fornødenheder til den enkeltes husholdning.

Pædagogisk vil der målrettet blive arbejdet med de udviklingsfelter, der ligger i udviklingen fra barn/ung til voksen herunder:

  • personlig udvikling
  • selvstændiggørelse
  • tage ansvar for egne handlinger
  • medbestemmelse og medindflydelse
  • sociale relationer, samarbejde og samspil
  • det at blive voksen – psykisk såvel som fysisk
  • løsrivelse fra forældre

Varigheden af opholdet er individuelt, men forventes at vare mellem 3 til 5 år. Det forventes, at de unge herefter flytter til en anden, og mere permanent bolig med den nødvendige støtte/hjælp. Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges ønsker og behov, og udarbejder en årlig status. Denne bringes med på det årlige samarbejdsmøde, hvortil den enkeltes sagsbehandler bestemmer den enkeltes handleplan.

Vi vægter et godt og tæt samarbejde med familie og pårørende, skole- og uddannelsesinstitutioner, dagtilbud og fritidstilbud. En gang årligt afholdes et samarbejdsmøde for den enkelte unge, hvor samarbejdet mellem bosted, dagtilbud, pårørende og kommune koordineres, i forhold til de videre udviklingstiltag i den enkelte unges personlige handleplan.

Vi lægger vægt på en sund kost og det sunde liv. Hver fredag tilbereder vi selv aftensmaden, og her falder det os naturligt ind at drøfte, hvad en god og nærende kost kan indeholde. Vi støtter op om de unges aktiviteter i løbet af ugen, og har pt. både et fast løbehold om mandagen, et fast hold til fitness om tirsdagen og et fast hold til udeliv om onsdagen. Derudover spiller flere unge fodbold i Vorup FB og flere unge går til svømning, som selvstændige aktiviteter.

Vi tilstræber, at de unge bliver aktive samfundsborgere. Dette indebærer blandt andet, at man i et fællesskab forpligter sig til at yde et stykke arbejde for at få dagligdagens gøremål/pligter til at hænge sammen. Ligeledes er det vigtigt, at de unge lærer noget om det offentlige system, herunder hvilken rolle en sagsbehandler har. Og endelig diskuterer vi gerne politik – ofte op til et byråds- eller folketingsvalg.

Vi tilrettelægger sommerens ferier ud fra de unges ønsker. Enkelte af de unge har deltaget i højskoleophold, enten alene eller med sin ledsager.

Vi vil skabe et hus i evig bevægelse, hvor alle har mulighed for at udfolde det gode liv – alene eller i fællesskab. Med høj faglighed og anerkendelse vil vi udvikle og understøtte de unges livsglæde.