Hus 2 - Ungegruppen

Botilbuddet er et kollegielignende miljø, der er målrettet til unge mennesker mellem 18 og 30 år med psykisk nedsat funktionsevne.

Botilbuddet er et midlertidigt tilbud, hvor det forventes at de unge botrænes og får afklaret fremtidig bolig i de forventelige 3-5 år de bor i Ungegruppen.
Der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 omsorgshjælper i Hus2/Ungegruppen
Om morgenen er der tilknyttet én medarbejder til at varetage vækning i hus 2 og hus 3. Om aftenen er der tilknyttet en medarbejder til kl. 21.00.
Lørdag er der tilknyttet én medarbejder fra kl. 12.00-21.00 og søndag fra kl. 12.00-21.30/22.00. Personalet i Hus 3 dækker i Hus 2/Ungegruppen indtil kl. 12.00
I hverdagene gælder det, at i tidsrummet 14.45-15.00 er medarbejderne til koordinering i huset og er derfor ikke til rådighed.

Botilbuddets formål er at skabe et ungdomsmiljø, hvor den unge kan udvikle sin individuelle identitet i samspil med andre ligestillede unge.

Det er et bomiljø, hvor unge udfordrer sig selv og hinanden, og sammen undersøger mulighederne for deres fremtidige voksenliv.

På Høvejen imødekommer vi, at de unge bliver hørt og har indflydelse på eget liv. Den første mandag i måneden holder vi husmøde, hvor nye tiltag, husregler, aftaler, kammeratskab/fællesskab, ønsker og andre relevante emner tages op og diskuteres. Det er ligeledes her, der drøftes evt. punkter til beboerrådsmøderne.

Der sidder for Hus 2 en beboer i beboerrådet Denne er valgt på demokratisk vis ved et valg. De siddende beboerrådsmedlemmer sidder i en toårig periode.

Træning af de praktiske færdigheder, som er nødvendige for på længere sigt, at kunne mestre almindelige dagligdags gøremål, som eksempelvis; tøjvask, rengøring, personlig hygiejne og indkøb af fornødenheder til den enkeltes husholdning.

Pædagogisk vil der målrettet blive arbejdet med de udviklingsfelter, der ligger i udviklingen fra barn/ung til voksen herunder:

  • personlig udvikling
  • ADL-træning
  • selvstændiggørelse
  • tage ansvar for egne handlinger
  • medbestemmelse og medindflydelse
  • sociale relationer, samarbejde og samspil
  • det at blive voksen – psykisk såvel som fysisk
  • løsrivelse fra forældre
  • mestring af eget liv: At udleve egne ønsker, at tage del i eget liv og at være en aktiv samfundsborger.

Varigheden af opholdet er individuelt, men forventes at vare mellem 3 til 5 år. Det forventes, at de unge herefter flytter til en anden, og mere permanent bolig med den nødvendige støtte/hjælp. Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges ønsker og behov, og udarbejder en årlig status. Denne bringes med på det årlige samarbejdsmøde, hvortil den enkeltes sagsbehandler i samarbejde med den enkelte bestemmer den enkeltes handleplan.

Vi vægter et godt og tæt samarbejde med familie og pårørende, skole- og uddannelsesinstitutioner, dagsbeskæftigelse og fritidstilbud. En gang årligt afholdes et samarbejdsmøde for den enkelte unge, hvor samarbejdet mellem bosted, dagtilbud, pårørende og kommune koordineres, i forhold til de videre udviklingstiltag i den enkelte unges personlige handleplan.

Vi lægger vægt på en sund kost og det sunde liv. Vi støtter op om de unges aktiviteter i løbet af ugen, og har pt. et svømmehold ca. hver tredje mandag, et fast hold til fitness om tirsdagen, og et fast hold til udeliv ca. hver tredje onsdag. De faste aktiviteter har deltagere fra hus 1,2 og 3 og de unge ledsages af det samme personale, for at skabe en forudsigelighed og genkendelighed i aktiviteterne. Derudover spiller flere unge fodbold i Vorup FB og flere unge går til svømning, som selvstændige aktiviteter.

Vi har tradition for, hvert år, at tage til Sølund festival, mini festival i Randersugen og Sødisbakkefestival. Når det er muligt laver vi ture ud af huset, eksempelvis biografture eller ture til Djurs Sommerland.

Vi tilstræber, at de unge bliver aktive samfundsborgere. Dette indebærer blandt andet, at man i et fællesskab forpligter sig til at yde et stykke arbejde for at få dagligdagens gøremål/pligter til at hænge sammen. Ligeledes er det vigtigt, at de unge lærer noget om det offentlige system, herunder hvilken rolle en sagsbehandler har. Og endelig diskuterer vi gerne politik – ofte op til et byråds- eller folketingsvalg.

Vi tilrettelægger sommerens ferier ud fra de unges ønsker.

Vi vil skabe et hus i evig bevægelse, hvor alle har mulighed for at udfolde det gode liv – alene eller i fællesskab. Med høj faglighed og anerkendelse vil vi udvikle og understøtte de unges livsglæde.