Vigtigt at vide

I Ungegruppen er vi mange mennesker, der færdes i huset. Derfor er det ikke nødvendigvis de samme medarbejdere der hjælper dig hver dag.

For at højne sikkerheden omkring medicin og gøre dit ophold så trygt som muligt, beder vi dig medbringe et medicinskema, der fås ved egen læge. Vi må ikke udlevere medicin eller PN medicin uden et medicinskema.

Det kan være en god idé, at have en oversigt over evt. besøg, aftenskolen, osv. du kan have planlagt ud af huset. Dette blot for at hjælpe og minde dig om dine aftaler. Når du indskrives i aflastningen laver vi et dokument om praktiske oplysninger der vedrører dig og dine behov. Det er derfor vigtigt at evt. ændringer bliver overleveret til os.

Når dit ophold enten begynder eller slutter melder du din ankomst på kontoret i Hus 1, hvor du får udleveret din nøgle og kode til internet. Når du tager herfra, er det vigtigt at du afleverer nøglen igen.

Sidst på året udarbejder vi en plan, over hvilke uger du bliver tildelt. Disse uger fordeles mellem alle de, der er bevilliget aflastningsplads. Det er naturligvis muligt at ønske sig nogle bestemte uger, men vi kan desværre ikke garantere at dit ønske bliver opfyldt. Som udgangspunkt kan man højst have to sammenhængende uger i aflastningen, og man kan overtage lejligheden på mandage fra kl.12.00. Hvis ikke andet aftales, skal du være ude af aflastningsværelset kl. 10.00 på afrejsedagen.