Ferietilbud og tilkøb

Den 4. september 2013 behandlede socialudvalget sagen vedr. regler om ferietilbud og tilkøb af ekstra pædagogiske ydelser.

Socialudvalget besluttede, at botilbuddene skal tilbyde ferieophold af op til 5 dages varighed om året. Udgiften til dette afholdes indenfor botilbuddenes budget. Socialudvalget besluttede endvidere, at ferieophold, der rækker udover 5 dage, indgår i den samlede prioritering af tilbuddenes aktivitet.

Med hensyn til reglerne vedr. tilkøb af ekstra pædagogiske ydelser blev det besluttet, at socialudvalget vil tage kontakt til Social-, Børne og Integrationsministeren med henblik på at borgere, der ønsker det, fremadrettet kan købe ekstra pædagogiske ydelser af kommunen.

Socialudvalget vil kontakte handicaprådet med henblik på en fælles henvendelse fra socialudvalget og handicaprådet til ministeren.    

Social og Arbejdsmarked
Social og Arbejdsmarked sekretariat
Laksetorvet
8900 Randers C
Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151959
ltn@randers.dk
www.randers.dk