Bostederne Randers Syd

Bostederne Randers Syd består af bostederne Høvejen og Neptunvej.

Høvejen, beliggende i Vorup, er en kombination af tre botilbud. Et tilbud til unge og en nyrenoveret boenhed primært for ældre, samt mulighed for at bo i mindre rækkehuse. På Bostedet Høvejen bor der i alt 38 borgere.

Neptunvej, beliggende i Paderup, er et botilbud for 48 borgere, med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Vigtig information vedr. ny ledelsesstruktur og sammenlægning af Ungegruppen og 31